Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Διευθύντρια:

Άρτεμις Δουλγεράκη, Παιδίατρος, Δρ Παν/μίου Αθηνών

Member of the Royal College of Paediatrics and Child Health (MRCPCH, London, UK)

Τηλέφωνο. 2132037360 – 2107467793

Fax 210 7700111

 

 

Επιστημονικό Προσωπικό

Λένα Αθανασοπούλου, Βιοχημικός, BSc Παν/μίου Λονδίνου, Δρ Παν/μίου Αθηνών

Τηλέφωνο. 2132037361 – 2107467795