Αντικείμενο Τομέα Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων

 

Κλινικο-εργαστηριακή διερεύνηση, θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών με μεταβολικά προβλήματα των οστών και νεφρολιθίαση.

 

Προληπτική παρακολούθηση παιδιών που υπάρχει πιθανότητα να παρουσιάσουν οστεοπόρωση ή οστεοπενία σαν συνέπεια άλλης νόσου από την οποία πάσχουν ή σαν παρενέργεια μακροχρόνια χορηγούμενης θεραπευτικής αγωγής ή απόκλισης από τον φυσιολογικό τρόπο ζωής. Σκοπός είναι η έγκαιρη παρέμβαση πριν εγκατασταθούν σοβαρές ή και μη αναστρέψιμες οστικές βλάβες.

 

 

Κύριο έργο

 

Εκτός από τους ανθεκτικούς ραχιτισμούς και τα λοιπά πρωτοπαθή μεταβολικά νοσήματα των οστών που πάγια παρακολουθούμε (ατελής οστεογένεση, νεανική οστεοπόρωση, οστεοπόρωση, οστεοπέτρωση, υποφωσφατασία κ.α.), συχνά εμφανίζεται μεταβολική διαταραχή των οστών δευτεροπαθώς, σαν συνέπεια άλλων παθήσεων (ενδοκρινολογικών, αιματολογικών, νεφρολογικών κ.α.), είτε σαν συνέπεια χορήγησης ορισμένων φαρμάκων (κορτικοστεροειδή κ.α.).

 

Συγκεκριμμένες ομάδες παιδιών που μελετήθηκαν πρόσφατα ή εξακολουθούν να μελετώνται ως προς τις διαταραχές του μεταβολισμού των οστών τους ή την χορήγηση νέων θεραπευτικών σχημάτων, είναι τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη, ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης υπό θεραπεία με βιοσυνθετική αυξητική ορμόνη, ν. Duchenne, βρογχικό άσθμα υπό θεραπεία με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, κακοήθη νοσήματα, πρόωρα και ελλιποβαρή νεογνά, και συγκεκριμμένες ομάδες μεσογειακής αναιμίας.

 

Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στον τομέα μας μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, το μοναδικό σε Δημόσιο φορέα σε όλη τη χώρα, με ειδικό λογισμικό για παιδιά, παρέχοντας αξιόπιστη αποτύπωση της κατάστασης των οστών σε παιδιά υψηλού κινδύνου, ηλικίας 5-18 ετών. Ο αριθμός των παιδιών που εξετάζονται αυξάνεται συνεχώς.

 

Παράλληλα, στο εργαστήριο του τομέα διενεργούνται εξειδικευμένες βιοχημικές εξετάσεις που αφορούν τη σύνθεση και αποδόμηση των οστών στα παιδιά και συμβάλλουν στη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με σύμπλοκες μεταβολικές διαταραχές των οστών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μέτρησης ιχνοστοιχείων  όπως ο χαλκός, ο ψευδάργυρος , το κάδμιο και το σελήνιο, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία, αλλά και για την κλινική έρευνα.

 

Ως προς την παιδική νεφρολιθίαση μελετάται η αιτιοπαθογένειά της (είδη υπερασβεστιουρίας, υπεροξαλουρία, νεφροσωληναρική οξέωση, κυστινουρία, υπερουρικουρία, ανεπάρκεια σε αναστολείς λίθων) με κύριο σκοπό την πρόληψη της εξέλιξής της με την κατάλληλη κατά περίπτωση θεραπευτική αγωγή και κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση. Τα θεραπευτικά σχήματα μελετώνται, όχι μόνο ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την πρόληψη της νεφρολιθίασης αλλά και ως προς την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών μακροχρόνια.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα νέα του Τομέα.