Συνεργασίες Διεύθυνσης Γενετικής

 

Η Διεύθυνση Γενετικής συνεργάζεται με

 • το Στοματογναθικό Τμήμα της Οδοντιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
 • τις Α΄ και Β΄ Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσ/μείου Παίδων "Αγία Σοφία"
 • τις Α΄ και Β΄ Παιδοχειρουργικές Κλινικές του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" και "Π και Α. Κυριακού".
 • τα Νεογνολογικά τμήματα του Νοσ/μείου Παίδων "Αγ. Σοφία"
 • τη Παιδιατρική Κλινική του Γ.Π.Ν. Κρήτης
 • τη 2η Πανεπιστημιακή Κλινική (ΠΚ2) του Νοσ/μείου Παίδων "Αγ. Σοφία"
 • τα Κέντρα Παιδοψυχιατρικής Υγιεινής (ιδίως του ΙΚΑ)
 • τη Ψυχολογική Παιδιατρική Κλινική του Νοσ/μείου Παίδων "Αγ. Σοφία"
 • το Νευρολογικό Τμήμα του Ν.Π. Πεντέλης
 • το Βενιζέλειο Παιδιατρικό Τμήμα του Ασκληπιείου Βούλας
 • το Κέντρο Βρεφών "Μητέρα"
 • τη Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Νοσ/μείου Παίδων "Π. και Α. Κυριακού"
 • το Νεογνολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
 • το Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • το Καραμανδάνειο Πάτρας        
 • το ΠΕΠΑΓΝΗ Κρήτης
 • το Βενιζέλειο Κρήτης      
 • τη Κλινική Ω.Ρ.Λ., Ακουολογική  Μονάδα, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
 • τη Κλινική Ω.Ρ.Λ. του Περιφεριακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
 • το Ακουολογικό-Νευροωτολογικό Τμήμα του Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
 • τη Β' Παιδιατρική Κλινική του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • τη Κλινική Ω.Ρ.Λ., του Νοσοκομείου Παίδων "Π. και  Α. Κυριακού"
 • την Οφθαλμολογική Κλινική, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων                           
 • το Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημίας Αττικού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
 • την Οφθαλμολογική Κλινική του Γ.Ν. Λάρισας
 • την Α΄Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»                          
 • την Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»   
 • το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
 • τη Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, του Αττικού Νοσοκομείου, Αθηνών
 • την A’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
 • τη Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»
 • την Οφθαλμολογική Κλινική, του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
 • τη Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Πατρών
 • το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
 • την Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
 • τη Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Λάρισας
 • την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
 • την Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
 • την Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης