Συνεργασίες Διεύθυνσης Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων

 

Η Διεύθυνση Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων συνεργάζεται με

  • το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • τη Πρώτη Μαιευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • το Νεογνολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα
  • τη Νεογνολογική Κλινική του Μαιευτηριου Έλενα Βενιζέλου
  • τη Νεογνολογική Κλινική και Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού
  • τη Μονάδα Ενταντικής Νοσηλείας νεογνών και Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου Αγία Σοφία
  • τη μονάδα Ενταντικής Νοσηλείας νεογνών και Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης
  • τη μονάδα Ενταντικής νοσηλείας νεογνών και Παιδιατρικές Κλινικές του Νοσοκομείου Παίδων Λάρισσας