Τηλέφωνα επικοινωνίας

 

  Τηλέφωνο Email
Πρόεδρος 2132037304 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Γραμματεία προέδρου 2132037305-6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Διοικητικός Διευθυντής 2132037303    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Γραμματεία 2132037370  
Λογιστήριο 2132037301-11 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιβλιοθήκη 2132037308 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Μηχανογράφηση 2132037308 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Γραμματεία Screening 2132037302 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Διεύθυνση Ενζυμολογίας και Κυτταρικής Λειτουργίας
Διευθύντρια 2132037320 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Εργαστήριο 2132037321
Διεύθυνση Γενετικής
Διευθυντής 2132037330  
Γιατρός 2132037331 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τμήμα Μοριακής 2132037333 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Διευθυνση Βιοχημικών Εργαστηρίων
Διευθυντής 2132037340 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Εργαστήριο 2132037341-2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Διεύθυνση Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων
Διευθύντρια 2132037350 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Εργαστήριο 2132037352-3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τμήμα Χρωματογραφίας 2132037354  
Ψυχολόγος 2107467790  
                       Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
Διευθύντρια 2107231734  
FAX 2107233872  
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
Διευθυντής 2107793648 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Γραμματέας 2107715791  
Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων
Διευθύντρια 2132037360  
Εργαστήριο 2132037361 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FAX   2107700111   

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία »
Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1

115-27 Αθήνα

Email Ινστιτούτου

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.