Κύριο Έργο Διεύθυνσης Κοινωνικής - Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

 

 

Τα παρακάτω πεδία αποτελούν κεντρική δραστηριότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής-Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στην πολύχρονη λειτουργία της. Διενεργούνται συστηματικά μελέτες για την επίδραση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην υγεία των παιδιών.

 

1.  Αναπτυξιακή παιδιατρική

 

Κύριο έργο είναι :

 • η ενσωμάτωση της αναπτυξιακής οπτικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα των παιδιών
 • οργάνωση  τακτικών  εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε παιδίατρους
 • δημιουργία σταθμισμένων ή προσαρμοσμένων εργαλείων αναπτυξιακής αξιολόγησης για χρήση τους στην έρευνα ή την κλινική πράξη
 • δευτεροβάθμια παροχή υπηρεσίας στο Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης γίνεται έρευνα της πορείας και των αναγκών ειδικών πληθυσμών π.χ. παιδιών με επιληψία, προώρων, παιδιών με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, παιδιών που έχουν εκτεθεί σε ρυπογόνους παράγοντες.  

      

2. Πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα

 

Παρέχεται  πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα που αφορά την διαχρονική παρακολούθηση παιδιών και εφήβων  με στόχο την  διάγνωση και θεραπεία των πιο κοινών νοσημάτων και διαταραχών, την έγκαιρη ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών και ψυχοσυναισθηματικών προβλημάτων, την προαγωγή της βιολογικής υγείας και ψυχικής ευεξίας των παιδιών/εφήβων, αλλά και της υποστήριξης της οικογένειας στο μεγάλωμα των παιδιών.

Η πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα προϋποθέτει την ύπαρξη διεπιστημονικής «ομάδας υγείας»που αποτελείται όχι μόνο από παιδίατρους, αλλά και από άλλα επαγγέλματα υγείας όπως επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κλπ. 

 

3. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην κοινότητα

 

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στα σχολεία σε συνεργασία με φορείς της κοινότητας (Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Πολιτιστικά Κέντρα Δήμων, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και άλλων νομών της χώρας, σχολικούς συμβούλους κ.ο.κ).
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, γονείς και μαθητές.
 • Επιμορφωτικές επισκέψεις και ομιλίες σε σχολεία για θέματα  αγωγής υγείας.
 • Επιστημονική εποπτεία και υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας με καινοτόμες μεθόδους, βασισμένες στην προσέγγιση των Σχολείων για την Υγείας στην Ευρώπη (Schools for Health in Europe).
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη της προαγωγής της υγείας στα σχολεία και στην κοινότητα.
 • Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων για την Υγεία στην Ευρώπη και συνηγορούμε για την ανάπτυξη πολιτικής για την προαγωγή της υγείας στην κοινότητα στην Ελλάδα.
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στη σχολική κοινότητα.
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών μέσω ατομικών συνεδριών και ομάδων.
 • Πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας και ανάπτυξης του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή σε σχολεία.

 

4. Εγκυμοσύνη και περιγεννητική περίοδος

 

Η Διεύθυνση συμμετέχει σε μεγάλη διακρατική μελέτη με στόχο την επίπτωση του μεθυλικού υδραργύρου στην εγκυμοσύνη και στα παιδιά μέχρι την ηλικία των 2 χρόνων.

 

 5. Εμβολιασμοί και λοιμώδη νοσήματα

 

Η Δ/ση Κοινωνικής-Αναπτυξιακής Παιδιατρικής έχει μακροχρόνιο έργο στην επιδημιολογική εκτίμηση του εμβολιασμού παιδικών πληθυσμών.

·Συνεργάζεται σταθερά και υποστηρίζει επιστημονικά επαγγελματίες υγείας από όλη τη χώρα.

Επιδημιολογική παρακολούθηση της εμβολιαστικλης κατάστασης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό έγινανα δύο πανελλάδικές μελέτες, οι οποίες μετά τη συγγραφή των αντίστοιχων εκθέσεων έχουν κοινοιποιηθεί.

Με βάση αυτές τις μελέτες υπέβαλε και κυκλοφόρησε εκθέσεις με συγκεκριμένες προτάσεις μέτρων δημόσιας υγείας.

 

6. Περιβαλλοντική υγεία

 

Η Δ/ση Κοινωνικής-Αναπτυξιακής Παιδιατρικής έχει μακροχρόνια συνεργασία με άλλους φορείς για τη διερεύνηση της επίδρασης της ρύπανσης στην υγεία των παιδιών.

 

7. Δράσεις προώθησης μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα

 

Έγινε επιδημιολογική μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας μετά από υποβολή του σχετικού ερευνητικού πρωτοκόλλου από την Δ/ση. Στα πλαίσια των δράσεων για την προώθηση του μητρικού θηλασμού, δημιουργήθηκε και προβλήθηκε από τα τηλεοπτικά κανάλια ένα οπτικοακουστικό μήνυμα για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού.

 

8.  Παραγωγή υλικού αγωγής υγείας

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος HEPS για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και φυσικής άσκησης στα σχολεία της Ευρώπης, δημιουργήθηκε το παρακάτω υλικό για εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται σε σχολικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την προαγωγή της υγείας στα σχολεία της Ελλάδας.

 

Στα πλαίσια προγράμματος αγωγής υγείας στην κοινότητα της Καισαριανής με θέμα «Προστατεύω το Περιβάλλον, Φροντίζω την Υγεία μου» δημιουργήθηκε υλικό αγωγής υγείας. Το υλικό αποτελείται από ενημερωτικά φυλλάδια και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις σε powerpoint για μαθητές σχολείων οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχα κείμενα για τον εκπαιδευτικό. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις παρουσιάσεις που απευθύνονται στις τάξεις του Δημoτικού και του Γυμνασίου αντίστοιχα και διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ηλικιών.

 

 

9.  Παραγωγή οπτικοακουστικών μηνυμάτων

 

Η Διεύθυνση δημιούργησε τηλεοπτικά σποτ για θέματα υγείας τα οποία προβάλλονται από τα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας:

1) Τηλεοπτικό σποτ για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού για το παιδί και τη μητέρα

2) Τηλεοπτικό σποτ για την προώθηση του υγιεινού πρωινού και της σωματικής άσκησης για παιδιά, νέους και γονείς.

3) Video για την έγκαιρη διάγνωση του αυτισμού.

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε το κανάλι του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στο youtube.

Πατήστε εδώ για να δείτε το video προώθησης του θηλασμού

Πατήστε εδώ για να δείτε το video προώθησης του υγιεινού πρωινού

Πατήστε εδώ για να δείτε το video για την έγκαιρη διάγνωση του αυτισμού