Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Διευθυντής

Ρεκλείτης Αλέξανδρος (Εκτελών Χρέη)

Τηλέφωνο : 2132037301

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Διοικητικό προσωπικό

Κότσαλος Παναγιώτης

Τηλέφωνο: 2132037301

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σούλη Αντιγόνη

Τηλέφωνο: 2132037370

 

Τασσοπούλου Πόπη

Τηλέφωνο: 2132037305-6

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Οδηγός

Θεοδωρόπουλος Σπύρος