Προγράμματα

Κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση και συμβουλευτική για γενετικά νοσήματα

Προσδιορισμός του γονιδίου της υδροξυλάσης της Φαινυλαλανίνης σε Έλληνες ασθενείς που πάσχουν από Φαινυλκετονουρία (PKU) και Μη-PKU Yπερφαινυλαλανιναιμία

Μοριακή ανάλυση του γονιδίου της συνδετίνης 26 και του μιτοχονδριακού DNA σε ασθενείς με μη-συνδρομική βαρηκοΐα

Χαρτογράφηση γενετικού τόπου του πρωτογενούς γλαυκώματος ανοικτής γωνίας στην Ήπειρο.