Συνεργαζόμενοι φορείς

 

1. Η κλινική παρακολούθηση των παιδιών με ΣΥ γίνεται σε συνεργασία με τη Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών.

Καθηγητής: Γεώργιος Χρούσος

 

2. Τα σπινθηρογραφήματα θυρεοειδούς των παιδιών με ΣΥ γίνονται στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Διευθύντρια: Ιουλία Χριστακοπούλου