Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης θηλασμού

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού υλοποίησε με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το έργο «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ». Κύριος στόχος του έργου ήταν η αύξηση του ποσοστού του Μητρικού Θηλασμού αλλά και της διάρκειάς του στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού  λειτουργεί στη Διεύθυνση η πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή 10525 προσφέροντας σωστή και υπεύθυνη πληροφόρηση για το θηλασμό.

Η  γραμμή υποστήριξης 10525 στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, μαίες και παιδιάτρους και απευθύνεται τόσο σε θηλάζουσες μητέρες, όσο και σε επαγγελματίες υγείας, παρέχοντας ενημέρωση και συμβουλευτική σε θέματα θηλασμού.

Η γραμμή λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 14:00 .

Οι κλήσεις είναι εμπιστευτικές και χρεώνονται με κόστος μία αστική μονάδα.