Κεφάλαια σε βιβλία από τους επιστήμονες του ΙΥΠ

 

Το χρονικό διάστημα από το 2005 ώς το 2011 επιστήμονες του Ι.Υ.Π. συμμετείχαν  στη συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία.

 

 

Περισσότερα: Κεφάλαια σε βιβλία από τους επιστήμονες του ΙΥΠ